Zakonodaja

V tem poglavju so predstavljeni najpomembnejši pravni viri s področja električne energije. Z uveljavitvijo EZ-1 so prenehali veljati določeni predpisi in splošni akti za izvrševanje javnih pooblastil, našteti v 518. in 554. členu EZ-1, ki se uporabljajo do uveljavitve novih podzakonskih predpisov oziroma splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil, izdanih na podlagi EZ-1.
Meta informacije
Datum objave
13.10.2014 08:23
Datum posodobitve
20.09.2017 12:31
Področja
Gospodinjski odjemalci Električna energija Zakonodaja