Ali lahko ostanem brez električne energije?

Zasilna oskrba

Električna energija predstavlja univerzalno storitev, kar pomeni, da imajo gospodinjski odjemalci pravico do oskrbe na njihovem območju z električno energijo določene kakovosti po razumnih, lahko in jasno primerljivih ter preglednih in nediskriminatornih cenah.

 

Če odjemalcu preneha veljati pogodba o dobavi zaradi ukrepov, ki so posledica insolventnosti ali nelikvidnosti dobavitelja, mu mora dobavo zagotoviti  operater sistema.

 

Nujna oskrba

Če odjemalec zaradi svojih premoženjskih razmer, dohodkov in drugih socialnih okoliščin ter bivalnih razmer ne more zagotoviti drugega vira energije, ki bi mu povzročil enake ali manjše stroške za ogrevanje stanovanjskih prostorov oziroma za najnujnejšo gospodinjsko rabo, ga operater sistema ne sme odklopiti oziroma mu omejiti odjema pod količino oziroma moč, ki je glede na okoliščine (letni čas, temperaturne razmere, kraj prebivanja, zdravstveno stanje in druge podobne okoliščine) nujno potrebna, da ne pride do ogrožanja življenja in zdravja odjemalca in oseb, ki z njim prebivajo.

Meta informacije
Datum objave
06.10.2014 09:14
Datum posodobitve
29.10.2021 13:38
Ključne besede
zasilna oskrba nujna oskrba
Področja
Gospodinjski odjemalci Električna energija Skupna kontaktna točka