Kako se lahko pritožim

Spor z operaterjem

Agencija odloča na prvi stopnji v sporih med uporabniki sistema in operaterji oziroma operaterjem trga z električno energijo in na drugi stopnji o pritožbi v zvezi s soglasjem za priključitev na sistem. Agencija se ne šteje med organe, ki so po Zakonu o upravnih taksah zavezani zaračunavati upravne takse.

Spor z dobaviteljem

Dobavitelji gospodinjskim odjemalcem morajo zagotoviti pregleden, enostaven in brezplačen notranji postopek obravnave pritožb odjemalcev. V ta namen dobavitelj sam ali skupaj z drugimi dobavitelji v okviru združenja zagotovi postopek izvensodnega reševanja sporov s potrošniki v zvezi z dobavo elektrike gospodinjskim odjemalcem pred neodvisnim izvajalcem izvensodnega reševanja sporov, ki izpolnjuje pogoje in zagotavlja postopek v skladu z določbami zakona, ki ureja izvensodno reševanje potrošniških sporov.

Odločbe

Agencija objavlja nekatere pomembnejše oziroma zanimive odločitve, izdane v sporih, in odločitve, izdane na pritožbe v zvezi s soglasjem za priključitev na energetsko omrežje. Namen objave odločitev je seznanitev zainteresirane javnosti s primeri, ki rešujejo vsebinska ali postopkovna vprašanja s področja energetskega prava in so lahko udeležencem na trgu v pomoč pri sprejemanju odločitev.
 

Meta informacije
Datum objave
11.09.2014 15:12
Datum posodobitve
02.03.2017 09:59
Ključne besede
spor z operaterjem spor z dobaviteljem reševanje sporov pritožba odločbe
Področja
Gospodinjski odjemalci Električna energija Skupna kontaktna točka