Kako se lahko pritožim

Spor z operaterjem

Agencija odloča na prvi stopnji v sporih med uporabniki sistema in dobavitelji električne energije na eni strani ter operaterji oziroma operaterjem trga z električno energijo na drugi strani in na drugi stopnji o pritožbi v zvezi s soglasjem za priključitev na sistem. Agencija se ne šteje med organe, ki so po Zakonu o upravnih taksah zavezani zaračunavati upravne takse.

 

Spor z dobaviteljem

Dobavitelji gospodinjskim odjemalcem morajo zagotoviti pregleden, enostaven in brezplačen notranji postopek obravnave pritožb končnih odjemalcev. V ta namen dobavitelj sam ali skupaj z drugimi dobavitelji v okviru združenja zagotovi postopek izvensodnega reševanja sporov z gospodinjskimi odjemalci v zvezi z dobavo električne energije pred neodvisnim izvajalcem izvensodnega reševanja sporov, ki izpolnjuje pogoje in zagotavlja postopek v skladu z določbami zakona, ki ureja izvensodno reševanje potrošniških sporov.

 

Odločbe

Agencija objavlja nekatere pomembnejše oziroma zanimive odločitve, izdane v sporih, in odločitve, izdane na pritožbe v zvezi s soglasjem za priključitev na sistem električne energije. Namen objave odločitev je seznanitev zainteresirane javnosti s primeri, ki rešujejo vsebinska ali postopkovna vprašanja s področja energetskega prava in so lahko udeležencem na trgu v pomoč pri sprejemanju odločitev.

Meta informacije
Datum objave
11.09.2014 15:12
Datum posodobitve
29.03.2022 13:30
Ključne besede
spor z operaterjem spor z dobaviteljem reševanje sporov pritožba odločbe
Področja
Gospodinjski odjemalci Električna energija Skupna kontaktna točka