Napredno merjenje porabe

Osnovni gradnik sistema naprednega merjenja je sodobni, tako imenovani »pametni« števec, elektronska naprava, ki v enem ohišju združuje najsodobnejšo merilno in komunikacijsko-informacijsko tehnologijo. Takšen števec omogoča zanesljivo merjenje porabljene in proizvedene električne energije v kratkih časovnih intervalih in daljinski prenos izmerjenih vrednosti do upravljavca omrežja. Poleg merjenja električne energije omogoča tudi zajem in daljinski prenos podatkov iz števcev drugih energentov in vode, oblikovanje inovativnih tarif, daljinski priklop in odklop napajanja, spreminjanje priključne moči itd.

 

Daljinsko odbiranje in prenos podatkov omogoča rednejše obveščanje odjemalcev o njihovi dejanski porabi in z njo povezanimi stroški. S sprotnim plačevanjem glede na dejansko porabo se lahko izognemo visokim poračunom pri pavšalnem plačevanju stroškov elektrike in drugih energentov. Odjemalci lahko s pomočjo posebnih hišnih prikazovalnikov ali prek spletnih portalov bolje in natančneje spremljajo svojo porabo energije in z njo povezane stroške ter tako prepoznajo možnosti za prihranke.

 

Sodobni števci omogočajo poleg omenjenega še razvoj popolnoma novih storitev na energetskem trgu. Ob pojavu novih tržnih subjektov – izvajalcev energetskih storitev velja še posebej omeniti krmiljenje pametnih hišnih naprav, ki bo temeljilo na informacijah o trenutnih tarifah in cenah za elektriko iz podatkovnega vmesnika števca.

 

V Sloveniji je vsak dan več odjemalcev opremljenih s sodobnimi števci, ki omogočajo vključitev v sistem naprednega merjenja, seveda če je hkrati vzpostavljena tudi ostala potrebna komunikacijska in informacijska infrastruktura.

 

Trend uvajanja pametnih števcev v okviru naprednega sistema po distribucijskih območjih in za celotno Slovenijo je prikazan na priloženi sliki spodaj.

 

Spletni portal Moj elektro - Sistem za enoten dostop do merilnih podatkov

Za zagotavljanje enostavnega dostopa do merilnih in drugih podatkov je na voljo brezplačna spletna aplikacija www.mojelektro.si in mobilna aplikacija Moj Elektro. Uporabniki lahko dostopajo do svojih merilnih podatkov ne glede na elektrodistribucijsko območje ali dobavitelja. Portal Moj elektro omogoča prijavo uporabnika v napredni merilni sistem in na podlagi njegove upravičenosti do podatkov merilnega mesta (lastnik/plačnik) pregled podatkov, kot so:

 

  • tehnična opremljenost merilnega mesta, ki je osnova za obračun električne energije,
  • mesečni obračunski podatki porabljene električne energije,
  • porabljena električna energija v preteklih dnevih v izbranem časovnem obdobju in
  • porabljena električna energija v 15-minutnih intervalih za pretekle dneve.

Prikaz podatkov o porabljeni električni energiji je odvisen od ustrezne tehnične opremljenosti merilnega mesta (napredni merilni sistem) in razpoložljivosti podatkov v naprednem merilnem centru posameznega elektrodistribucijskega podjetja. Uporabniki omrežja lahko preko portala dobijo jasne informacije o lastni porabi električne energije in o tem, kako upravljati s porabo.

 


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
11.09.2014 13:58
Datum posodobitve
17.01.2022 14:39
Področja
Gospodinjski odjemalci Električna energija Pametna omrežja Energetske storitve