Zavrnitev zahteve za priključitev

Distributer, ki izvaja gospodarsko javno službo, zavrne zahtevo za priključitev, če:

 

  • odjemalec sistema ne izpolnjuje pogojev za priključitev;
  • bi zaradi priključitve prišlo do večjih motenj v oskrbi;
  • bi priključitev distributerju povzročila nastanek nesorazmernih stroškov. Nesorazmerni stroški pomenijo stroške gradnje priključka do točke v sistemu, kjer je priključitev možna, ali stroške, ki so potrebni zaradi ojačitve obstoječega sistema, ali kombinacijo obojega, pri čemer ni pričakovati, da bi v razumnem času prišlo do povečanja odjema iz sistema na novem priključku oziroma obstoječem distribucijskem sistemu v tolikšnem obsegu, ki bi omogočal normalno amortizacijo naložbe (več Zakon o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov (ZOTDS), Uradni list RS, 44/22, 26. člen).

 

Splošni pogodbeni pogoji distributerja, ki izvaja gospodarsko javno službo, morajo biti skladni s sistemskimi obratovalnimi navodili, ki morajo biti pregledna, objektivna in nediskriminatorna ter pripravljena skladno s splošnim aktom agencije.

Meta informacije
Datum objave
06.10.2014 11:07
Datum posodobitve
25.09.2023 14:56
Ključne besede
soglasje za priključitev priključevanje toplota drugi energetski plini
Področja
Gospodinjski odjemalci Toplota Distribucija Maloprodajni trg Osnovni podatki