Predpisi Vlade RS

 • Uredba o določitvi nadomestila distributerjem toplote iz sistemov daljinskega ogrevanja Uradni list RS 74/23
 • Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike Uradni list RS 37/18

Predpisi ministrstva

Splošni akti Agencije za energijo

 • Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje Uradni list RS 103/23
 • Akt o določitvi metodologije za izračunavanje faktorjev primarne energije, izpustov ogljikovega dioksida in učinkovitosti za sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja ter vsebini in obliki zbirnega pregleda načrtovanih ukrepov in povezanih podatkov Uradni list RS 123/22
 • Akt o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem drugih energetskih plinov Uradni list RS 44/16 44/22 - ZOTDS
 • Akt o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote Uradni list RS 47/159/1644/22 - ZOTDS123/22 Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Akt o načinu posredovanja podatkov in dokumentov izvajalcev energetskih dejavnosti Uradni list RS 98/14

Splošni akti izvajalcev gospodarske javne službe dejavnost distribucije

Sistemska obratovalna navodila

 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijske sisteme toplote za geografska območja kraja Semič v Občini Semič, naselja Lenart v Slovenskih goricah v Občini Lenart, zaključenega območja mesta Idrija, Občine Moravče in naselja Preddvor, naselja Hrib in naselja Potoče za objekte, ki so namenjeni varstvu starejših občanov, v Občini Preddvor Uradni list RS 127/22
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje kraja Loče Uradni list RS 134/21
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Občine Bovec Uradni list RS 61/21
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Občine Postojna – enote urejanja prostora PO-053, PO-062, PO-063, PO-065, PO-103, PO-104, PO-105 in PO-131 Uradni list RS 28/21
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Ptuj Uradni list RS 24/21
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Občine Kočevje Uradni list RS 13/21
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Občine Miren - Kostanjevica – kraj Miren Uradni list RS 9/21
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Občine Dravograd Uradni list RS 162/20
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Občine Vransko Uradni list RS 160/20
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Občine Vuzenica Uradni list RS 157/20
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Nova Gorica Uradni list RS 139/20
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Občine Kidričevo, naselje Kidričevo Uradni list RS 65/19
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Občine Bohinj – zaključeno območje naselja Bohinjska Bistrica Uradni list RS 65/19
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Občine Zagorje ob Savi Uradni list RS 64/19
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Občine Ivančna Gorica Uradni list RS 45/19
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju mesta Oplotnica v Občini Oplotnica Uradni list RS 8/19 94/21 - popr.
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na območju Mestne občine Maribor Uradni list RS 74/18
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje občine Nazarje Uradni list RS 71/18
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Občine Trebnje Uradni list RS 71/18
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Občine Mozirje – mikrosistem Osnovna šola Mozirje in mikrosistem Podrožnik Mozirje, Občine Luče – mikrosistem daljinskega ogrevanja s toplovodnim omrežjem Luče – ureditveno območje 3.15 (UN 12) ter naselja Solčava – mikrosistem daljinskega ogrevanja s toplovodnim omrežjem Solčava v Občini Solčava Uradni list RS 68/18
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Občine Gornji Grad Uradni list RS 68/18
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju mesta Metlika v Občini Metlika Uradni list RS 17/18
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Občine Lendava Uradni list RS 3/18
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Podmark v Občini Šempeter - Vrtojba Uradni list RS 80/17
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje mesta Grosuplje in naselja Brezje pri Grosupljem v Občini Grosuplje Uradni list RS 80/17
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Občine Trbovlje Uradni list RS 65/17
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Občine Jesenice Uradni list RS 33/17
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Občine Železniki Uradni list RS 27/17
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Občine Črnomelj – območje Čardak Uradni list RS 26/17
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Občine Hrastnik Uradni list RS 16/17
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Občine Ravne na Koroškem Uradni list RS 16/17
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Sladki Vrh, Vranji Vrh in Ceršak v Občini Šentilj Uradni list RS 16/17
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje mesta Slovenske Konjice Uradni list RS 16/17
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje ulice CKS in Mire Pregljeve v Litiji Uradni list RS 13/17
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Slovenj Gradec Uradni list RS 75/16
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za območje Občine Mirna Peč - na objektih Osnovne šole Toneta Pavčka in Vrtcu Cepetavček ter v objektu nekdanje osnovne šole in vrtca Uradni list RS 67/13
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Občine Cankova Uradni list RS 68/12
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto na geografskem območju Občine Gorenja vas - Poljane, območje gospodarske cone Todraž Uradni list RS 108/11
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju mesta Ribnica v Občini Ribnica Uradni list RS 88/16
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Zazidalni načrt center Zreč Uradni list RS 4/17
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Ljubljana Uradni list RS 85/16 82/19 54/23
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Občine Piran Uradni list RS 88/16
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Celje Uradni list RS 4/17
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj Uradni list RS 88/16
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Murska Sobota Uradni list RS 13/17