Splošno

Metodologije agencije

 • Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje Uradni list RS 2/17

Sistemska obratovalna navodila

 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju mesta Metlika v Občini Metlika Uradni list RS 17/18
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju mesta Oplotnica v Občini Oplotnica Uradni list RS 8/19 94/21 - popr.
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju mesta Ribnica v Občini Ribnica Uradni list RS 88/16
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Občine Bohinj – zaključeno območje naselja Bohinjska Bistrica Uradni list RS 65/19
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Občine Črnomelj – območje Čardak Uradni list RS 26/17
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Občine Hrastnik Uradni list RS 16/17
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Občine Ivančna Gorica Uradni list RS 45/19
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Občine Jesenice Uradni list RS 33/17
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Občine Kidričevo, naselje Kidričevo Uradni list RS 65/19
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Občine Lendava Uradni list RS 3/18
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Občine Piran Uradni list RS 88/16
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Občine Ravne na Koroškem Uradni list RS 16/17
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Občine Trbovlje Uradni list RS 65/17
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Sladki Vrh, Vranji Vrh in Ceršak v Občini Šentilj Uradni list RS 16/17
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na območju Mestne občine Maribor Uradni list RS 74/18
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje mesta Grosuplje in naselja Brezje pri Grosupljem v Občini Grosuplje Uradni list RS 80/17
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje mesta Slovenske Konjice Uradni list RS 16/17
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Celje Uradni list RS 4/17
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Ljubljana Uradni list RS 85/16 82/19
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Slovenj Gradec Uradni list RS 75/16
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj Uradni list RS 88/16
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Občine Gornji Grad Uradni list RS 68/18
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Občine Mozirje – mikrosistem Osnovna šola Mozirje in mikrosistem Podrožnik Mozirje, Občine Luče – mikrosistem daljinskega ogrevanja s toplovodnim omrežjem Luče – ureditveno območje 3.15 (UN 12) ter naselja Solčava – mikrosistem daljinskega ogrevanja s toplovodnim omrežjem Solčava v Občini Solčava Uradni list RS 68/18
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje občine Nazarje Uradni list RS 71/18
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Občine Trebnje Uradni list RS 71/18
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Občine Zagorje ob Savi Uradni list RS 64/19
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Občine Železniki Uradni list RS 27/17
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Podmark v Občini Šempeter - Vrtojba Uradni list RS 80/17
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje ulice CKS in Mire Pregljeve v Litiji Uradni list RS 13/17
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Zazidalni načrt center Zreč Uradni list RS 4/17
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto na geografskem območju Občine Gorenja vas - Poljane, območje gospodarske cone Todraž Uradni list RS 108/11
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Murska Sobota Uradni list RS 13/17
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Občine Cankova Uradni list RS 68/12
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Občine Zagorje ob Savi Uradni list RS 122/07
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za območje Občine Mirna Peč - na objektih Osnovne šole Toneta Pavčka in Vrtcu Cepetavček ter v objektu nekdanje osnovne šole in vrtca Uradni list RS 67/13