Omrežnina za priključno moč

Novi uporabnik ali uporabnik, ki povečuje naročeno moč, mora sistemskemu operaterju plačati ceno priključka na njegovo omrežje. Cena priključka zajema neposredne stroške v zvezi z izdelavo priključka in priključitvijo.

 

Pri proizvajalcih električne energije iz obnovljivih virov in/ali soproizvodnje toplote in električne energije nosi stroške priključitve lastnik oziroma investitor. Stroške morebitnih ojačitev oziroma prilagoditev omrežij zaradi priključitve take elektrarne krije sistemski operater. V te stroške so vključene potrebne študije in analize.

 

Kadar priključitev elektrarne povzroči nesorazmerne stroške, se ta lahko izvede, če lastnik oziroma investitor krije nesorazmerne stroške. Proizvajalci električne energije iz obnovljivih virov in/ali soproizvodnje toplote in električne energije pokrijejo le del nesorazmernih stroškov. Sistemski operaterji prenosnega in distribucijskih omrežij izdelajo in objavijo pravila za delitev stroškov za ojačitev omrežij. Pri pripravi pravil upoštevajo vse uporabnike omrežij, ki imajo koristi zaradi priključitve.


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
26.08.2014 20:51
Datum posodobitve
21.12.2018 11:22
Ključne besede
omrežnina priključna moč omrežnina za priključno moč priključevanje stroški moč
Področja
Gospodinjski odjemalci Električna energija Distribucija Skupna kontaktna točka