Regulirane dejavnosti

Tržne dejavnosti

  • Akt o načinu določanja in prikazovanja deležev posameznih proizvodnih virov elektrike Uradni list RS 22/16 172/21 - ZOEE Neuradno prečiščeno besedilo akta
  • Sklep o določitvi cen za dobavo električne energije za gospodinjske odjemalce in cene za pokritje stroškov dobavitelja pri dobavi električne energije Uradni list RS 27/07
  • Uredba o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu Uradni list RS 41/17