Poročanje zavezancev o izpolnjenih ciljih prihranka energije

ZURE (13.člen) in uredba zavezancem nalagata obveznost poročanja o skupnih prihrankih energije, ki so jih dosegli v preteklem letu. Zavezanci morajo poročilo oddati najkasneje do 31. marca tekočega leta.

 

Poročilo o doseženih prihrankih energije je v obliki Excelovih razpredelnic, do katerega dostopate preko Aplikacije za poročanje, v katero tudi oddate poročilo.

 

V poročilo je treba vnesti naslednje podatke:

  • prodana količina posameznega energenta;
  • doseženi prihranki energije po posameznem ukrepu glede na sektor, v katerem je nastal;
  • zmanjšanje izpustov CO2 po posameznem ukrepu glede na sektor;
  • povečanje rabe obnovljivih virov energije po posameznem ukrepu glede na sektor in
  • opredelitev pogodb, v primeru če so bili prihranki energije doseženi v soudeležbi ali na kakšen drug način. V tem primeru se prihranki vpišejo tudi v preostale tabele, torej po posameznem ukrepu glede na sektor.
Meta informacije
Datum objave
28.07.2021 11:31
Datum posodobitve
25.02.2022 10:25
Ključne besede
poročanje učinkovita raba cilji ure energetska učinkovitost prihranek zavezanec
Področja
Električna energija Zemeljski plin Toplota Učinkovita raba