Možnosti doseganja prihrankov energije za zavezance

Zavezanci lahko ciljne prihranke energije dosegajo na več načinov:

 • SAMI z različnimi storitvami in ukrepi izvajajo in dosegajo prihranke energije pri končnih odjemalcih;
 • v SOUDELEŽBI z drugim zavezancem, kjer skupaj izvajajo različne storitve in ukrepe učinkovite rabe energije, pri čemer morajo skleniti pogodbo o sodelovanju. Če zavezanec dosega prihranke energije v soudeležbi z drugim zavezancem, je treba urediti pogodbeno razmerje, iz katerega je razviden:
  • prispevek posameznega zavezanca k izvedbi ukrepa;
  • projekt, ki je bil sofinanciran v soudeležbi;
  • ukrep, ki je bil izveden v okviru projekta učinkovite rabe energije;
  • skupna višina prihrankov energije, ki so bili doseženi z ukrepi v projektu;
  • obseg prihrankov, ki pripada poslovnemu partnerju glede na njegov prispevek, in
  • dobrodošlo je, da se k pogodbi o sodelovanju priložijo dokazila o doseženih prihrankih energije (projektni načrti, izračun prihrankov in zmanjšanje količin CO2 …);
 • v imenu zavezanca izvede ukrepe učinkovite rabe energije podjetje, ki ni obvezano dosegati prihrankov energije. V tem primeru zavezanec sklene s tem podjetjem pogodbo o poslovnem sodelovanju, pri čemer mora pogodba vsebovati vse zahteve, ki so opredeljene pri pogodbenem razmerju v okviru soudeležbe, ali
 • izberejo ALTERNATIVNO MOŽNOST, ki je opredeljena v 9. členu uredbe. V tem primeru zavezanci delno ali v celoti izpolnijo svojo obveznost z nakazilom finančnih sredstev Eko skladu v znesku, ki je enak zmnožku prihrankov, ki bi jih morali doseči pri končnih odjemalcih, in specifičnega stroška doseganja prihrankov energije Eko sklada, katerega višino objavi Eko sklad.
Meta informacije
Datum objave
14.10.2015 15:22
Datum posodobitve
28.07.2021 11:06
Ključne besede
učinkovita raba cilji ure energetska učinkovitost
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Toplota Učinkovita raba