Možnosti doseganja prihrankov energije za zavezance

Zavezanci imajo pri doseganju obveznih prihrankov energije dve možnosti:

  • Z različnimi storitvami in ukrepi sami izvajajo in dosegajo prihranke energije pri svojih končnih odjemalcih ali
  • izberejo alternativno možnost, ki je opredeljena v 9. členu uredbe. V tem primeru zavezanci delno ali v celoti izpolnijo svojo obveznost z nakazilom finančnih sredstev Eko skladu v znesku, ki je enak zmnožku prihrankov, ki bi jih morali doseči pri končnih odjemalcih, in specifičnega stroška doseganja prihrankov energije Eko sklada. Eko sklad objavi specifičen strošek doseganja prihrankov energije za preteklo leto do 1. aprila tekočega leta. Če se zavezanec odloči za to možnost, mora o tem obvestiti Eko sklad najkasneje do 1. oktobra tekočega leta. Več o samem poteku alternativne možnosti za zavezance si lahko preberete v Pravilniku o postopku poročanja in nakazovanja finančnih sredstev iz naslova prispevka za energetsko učinkovitost in finančnih sredstev kot oblike obveznega zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih dobaviteljev elektrike, toplote, plina ter tekočih in trdih goriv Eko skladu.
Meta informacije
Datum objave
14.10.2015 15:22
Datum posodobitve
15.10.2015 13:35
Ključne besede
učinkovita raba cilji ure energetska učinkovitost
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Toplota Učinkovita raba