Ukrepi in storitve

 

Zavezancem so za doseganje prihrankov pri končnih odjemalcih na voljo naslednji ukrepi (5. člen uredbe):

  • ukrepi učinkovite rabe energije pri proizvodnji toplote v javnem in storitvenem sektorju ter industriji,
  • ukrepi učinkovite rabe energije v eno-, dvo- in večstanovanjskih stavbah,
  • ukrepi učinkovite rabe energije v prometu,
  • ukrepi za povečanje učinkovitosti sistemov daljinskega ogrevanja.

Zavezanci lahko med prihranki uveljavljajo tudi prihranke primarne energije, ki bodo doseženi v sektorjih pretvorbe, distribucije in prenosa energije, vključno z infrastrukturo za učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje.

 

Ukrepi, ki se izvajajo v posameznih sektorjih, so razvidni v tabeli.

Meta informacije
Datum objave
15.10.2015 12:59
Datum posodobitve
25.02.2022 10:23
Ključne besede
učinkovita raba cilji ure energetska učinkovitost
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Toplota Učinkovita raba