Prekrški za neizvedene obveznosti energetske učinkovitosti

Zavezanec je v prekršku v naslednjih primerih:

  •  če ne dosega predpisane višine prihrankov energije pri končnih odjemalcih in v tem primeru tudi ne plača Eko skladu predpisanega zneska kot nadomestila za nedoseganje prihrankov energije in
  •  agenciji ne pošlje poročila o doseganju prihrankov v predpisanem roku.

Kazni so določene v določenem razponu, tako da so lahko izrečene sorazmerno glede na težo prekrška. Višina kazni je določena v 63. in 64. členu ZURE.

Meta informacije
Datum objave
22.10.2015 11:31
Datum posodobitve
28.07.2021 11:46
Ključne besede
učinkovita raba cilji ure energetska učinkovitost prekrški
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Toplota Učinkovita raba