Cilji obveznega doseganja prihrankov energije na nacionalni ravni

Slovenija si je v okviru Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) zastavila tri cilje izboljšanja energetske učinkovitosti:

  • do leta 2030 bo izboljšala energetsko učinkovitost za vsaj 35 % glede na osnovni scenarij iz leta 2007 (cilj EU je manj ambiciozen, saj predvideva 32,5-odstotno izboljšanje energetske učinkovitosti);

  • z zmanjšanjem porabe energije in z uporabo drugih virov energije bo izboljšala energetsko in snovno učinkovitost v vseh sektorjih;

  • s sistematičnim izvajanjem politik in ukrepov učinkovite rabe energije končna raba energije ne bo presegla 54,9 TWh; preračunano na raven primarne energije ta leta 2030 ne bo presegla 73,9 TWh.

V okviru NEPN se ocenjuje, da bo Slovenija v okviru sheme obveznega zagotavljanja prihrankov energije v obdobju 2021–2030 dosegla 458,7 GWh na leto in 25.230 GWh prihrankov skupaj.

 

Meta informacije
Datum objave
14.10.2015 12:59
Datum posodobitve
28.07.2021 09:32
Ključne besede
učinkovita raba cilji ure energetska učinkovitost
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Toplota Učinkovita raba