Cilji obveznega doseganja prihrankov energije na nacionalni ravni

Izhodišče za izračun višine obveznega doseganja prihrankov končne energije je določeno s 7. členom Direktive 2012/27/ES. Na ravni Republike Slovenije znaša izhodišče za izračun višine obveznega doseganja prihrankov končne energije letno povprečje končne rabe energije, od katere je odšteta neenergetska raba in poraba energije v prometu v obdobju 2010 do 2012. Izhodišče za izračun obveznosti, kot prikazuje spodnja tabela, znaša 34.874 GWh.

 

 

 

 

Slovenija je to vrednost zmanjšala za 25 %, kar dovoljujejo izjeme iz drugega in tretjega odstavka 7. člena Direktive 2012/27/ES. Ciljni prihranki se bodo znižali z uporabo nižjih vrednosti doseženih prihrankov zavezancev v prvih treh letih in z izvajanjem ukrepov v sektorjih pretvorbe, distribucije in prenosa energije, vključno z ukrepi na infrastrukturi za učinkovito daljinsko ogrevanje. Tako bo Slovenija morala do leta 2020 doseči 3.139 GWh prihrankov končne energije, kumulativni prihranki pa bodo v obdobju 2014–2020 znašali 11.596 GWh, kot napoveduje Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2014 – 2020.

Meta informacije
Datum objave
14.10.2015 12:59
Datum posodobitve
14.10.2015 13:51
Ključne besede
učinkovita raba cilji ure energetska učinkovitost
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Toplota Učinkovita raba