Kdo so zavezanci

Zavezanci za doseganje prihrankov energije so glede na ZURE (10. člen) in Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije (3. člen, 1. odstavek) dobavitelji:
  • električne energije,

  • toplote,

  • zemeljskega plina ter

  • tekočih in

  • trdnih goriv.

Dobavitelji trdnih goriv, ki dobavijo letno manj kot 100 MWh energije, niso zavezanci za doseganje prihrankov, če pa 100 MWh na leto presežejo, postanejo za to leto zavezanci za doseganje prihrankov energije.

Obveznost zavezancev je, da morajo pri svojih končnih odjemalcih z različnimi energetskimi storitvami in ukrepi dosegati čim večje prihranke energije.

Meta informacije
Datum objave
14.10.2015 15:14
Datum posodobitve
25.02.2022 10:22
Ključne besede
učinkovita raba cilji ure energetska učinkovitost
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Toplota Učinkovita raba