Obveznosti energetske učinkovitosti za zavezance

Zavezanec, torej dobavitelj energentov končnemu odjemalcu, mora na letni ravni v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije dosegati ciljne prihranke energije.

 

Višina ciljnega prihranka energije je enaka 0,8 % prodane energije iz preteklega leta. V obvezo se vključi le količina prodanih energentov končnim odjemalcem na ozemlju Republike Slovenije. Končni odjemalec pa je fizična ali pravna oseba, ki kupuje energijo za lastno končno rabo, ki jo porabi za energetske namene v industriji, prometu, gospodinjstvih, storitvenem sektorju, vključno z javnim sektorjem, kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu.

 

IZJEMA: Dobaviteljem tekočih goriv za promet (fosilna goriva in biogoriva ali mešanica) se obveznost postopno dviguje, tako morajo (78. člen ZURE):

  • v letu 2021 doseči prihranke v višini 0,30 % prodanega motornega bencina in dizelskega goriva v letu 2020;

  • v letu 2022 doseči prihranke v višini 0,40 % prodanega motornega bencina in dizelskega goriva v letu 2021;

  • v letu 2023 doseči prihranke v višini 0,50 % prodanega motornega bencina in dizelskega goriva v letu 2022;

  • v letu 2024 doseči prihranke v višini 0,60 % prodanega motornega bencina in dizelskega goriva v letu 2023;

  • v letu 2025 doseči prihranke v višini 0,70 % prodanega motornega bencina in dizelskega goriva v letu 2024.

 

Po letu 2025 postane višina ciljnega prihranka tudi zanje enaka 0,8 % prodane energije v preteklem letu, kot jo imajo ostali zavezanci.

 

Tisti zavezanci, ki v posameznem koledarskem letu dosežejo večje prihranke, kot znaša njihova obveza, lahko te presežke prihrankov upoštevajo za izpolnjevanje obveznosti v naslednjih treh letih od leta, v katerem je prihranek nastal.

Meta informacije
Datum objave
14.10.2015 15:19
Datum posodobitve
25.02.2022 10:22
Ključne besede
učinkovita raba cilji ure energetska učinkovitost
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Toplota Učinkovita raba