Obveznosti energetske učinkovitosti za zavezance

Nova shema obveznega doseganja prihrankov končne energije Slovenijo obvezuje k doseganju 1,5 % prihranka energije na letnem nivoju glede na izračunano letno povprečje končne rabe energije v obdobju 2010 – 2012. Ta obveznost se dosega s kombiniranim sistemom, ki ga dopušča Direktiva 2012/27/ES. To pomeni, da 50 % prihranka končne energije pri odjemalcih zavezanci dosežejo z raznimi spodbudami za izvedbo varčevalnih ukrepov; drugo polovico prihrankov pa mora zagotoviti Eko sklad z zbranimi finančnimi sredstvi iz naslova prispevka za povečanje energetske učinkovitosti, ki ga plačujejo končni odjemalci. Ta sredstva bodo v celoti namenjena spodbujanju energetske učinkovitosti v gospodinjstvih.

Zaradi sprememb tržnih deležev dobaviteljev in novih udeležencev na energetskem trgu so prihranki, ki jih morajo dosegati zavezanci v posameznem letu, izraženi kot delež energije, ki so jo prodali v preteklem letu.

V Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije so v 12. členu opredeljeni deleži prihrankov energije z upoštevano olajšavo, ki jih morajo zavezanci dosegati:

  • V letu 2015 morajo doseči prihranke v višini 0,25 % prodane energije v letu 2014.
  • V letih 2016 in 2017 morajo doseči prihranke v višini 0,50 % prodane energije v preteklem koledarskem letu.
  • V letih 2018, 2019 in 2020 pa morajo doseči polno obvezo - prihranke v višini 0,75 % prodane energije v preteklem koledarskem letu.
  • IZJEMA: Zavezanci, ki dobavljajo tekoča goriva, morajo dosegati prihranke v višini   0,25 % prodanega motornega bencina in dizelskega goriva v preteklem letu.

Za tiste zavezance, ki bodo v posameznem koledarskem letu dosegli večje prihranke, kot so opredeljeni v uredbi, je dovoljeno, da se presežki lahko upoštevajo za izpolnjevanje obveznosti v naslednjih treh letih.

Meta informacije
Datum objave
14.10.2015 15:19
Datum posodobitve
07.01.2016 13:42
Ključne besede
učinkovita raba cilji ure energetska učinkovitost
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Toplota Učinkovita raba