Izračun prihrankov

V EZ-1 je določeno, da morajo zavezanci enkrat na leto poročati agenciji o doseženih ciljih. Ti cilji predstavljajo skupne prihranke energije, ki so jih zavezanci dosegli v preteklem letu. Uredba določa način izračuna skupnih prihrankov energije v 8. členu. 

Skupni prihranki energije se izračunajo kot vsota vseh prihrankov energije, doseženih s posameznimi ukrepi, katerih učinki morajo trajati najmanj do leta 2020. Prihranek po posameznem izvedenem ukrepu se izračuna po ustrezni metodi, določeni v pravilniku.

Za tiste ukrepe, katerih način izračuna prihrankov energije ni določen v pravilniku, se na osnovi tretjega odstavka 8. člena uredbe prihranki energije izračunajo na podlagi izvedenega energetskega pregleda.

 

Na voljo je testno računsko orodje* za izračun prihrankov energije, ki je metodološko skladno s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije (Uradni list RS, št. 14/2017), za naslednje ukrepe:

  • Metoda 3: Delna obnova stavb (obnova posameznih elementov zunanjega ovoja)
  • Metoda 4: Zamenjava toplovodnih kotlov z novimi
  • Metoda 7: Vgradnja toplotnih črpalk za ogrevanje stavb
  • Metoda 9: Priklop stavbe na sistem daljinskega ogrevanja
  • Metoda 13: Sistemi za izkoriščanje odpadne toplote v stavbah
  • Metoda 16: Nova električna vozila
  • Metoda 23: Energetsko učinkovita razsvetljava v stavbah
  • Metoda 22: Sistemi soproizvodnje toplote in električne energije
  • Metoda 29: Uvajanje sistemov upravljanja z energijo
  • Metoda 30: Samooskrba z električno energijo

Testno orodje omogoča tudi izračun zmanjšanih izpustov CO2 in povečanja rabe obnovljivih virov energije.

*Testno računsko orodje je v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo razvil Institut Jožef Stefan, ki za morebitne napake pri izračunu prihrankov ne prevzema odgovornosti.

Meta informacije
Datum objave
15.10.2015 13:22
Datum posodobitve
29.03.2019 10:21
Ključne besede
učinkovita raba cilji ure energetska učinkovitost
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Toplota Učinkovita raba