Izračun prihrankov

V EZ-1 je določeno, da morajo zavezanci enkrat na leto poročati agenciji o doseženih ciljih. Ti cilji predstavljajo skupne prihranke energije, ki so jih zavezanci dosegli v preteklem letu. Uredba določa način izračuna skupnih prihrankov energije v 8. členu. 

Skupni prihranki energije se izračunajo kot vsota vseh prihrankov energije, doseženih s posameznimi ukrepi, katerih učinki morajo trajati najmanj do leta 2020. Prihranek po posameznem izvedenem ukrepu se izračuna po ustrezni metodi, določeni v pravilniku.

Za tiste ukrepe, katerih način izračuna prihrankov energije ni določen v pravilniku, se na osnovi tretjega odstavka 8. člena uredbe prihranki energije izračunajo na podlagi izvedenega energetskega pregleda.

Meta informacije
Datum objave
15.10.2015 13:22
Datum posodobitve
15.10.2015 13:38
Ključne besede
učinkovita raba cilji ure energetska učinkovitost
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Toplota Učinkovita raba