Izračun prihrankov

Skupni prihranki energije se izračunajo kot vsota vseh prihrankov energije, doseženih s posameznimi ukrepi, katerih učinki morajo trajati najmanj do leta 2030.

 

Prihranki energije po posameznem ukrepu se izračunajo z metodami, ki so opredeljene v Pravilniku o metodah za določanje prihrankov energije (Uradni list RS, št. 57/21). V prenovljenem pravilniku, izdanem v letu 2021, so sprejete naslednje novosti:

  • pri ukrepih, povezanih z ogrevalnimi napravami, se posebej določa prihranek za stanovanjske stavbe in nestanovanjske stavbe;

  • določeni ukrepi imajo spremenjene enačbe;

  • prodaja svetil se več ne upošteva kot možnost doseganja prihrankov energije pri ukrepu energetsko učinkovite razsvetljave in

  • dodan je nov ukrep - aerodinamična nadgradnja tovornih vozil ter pri električnih vozilih se upošteva tudi prihranek zaradi predelanih električnih vozil.

 

Za tiste ukrepe, katerih način izračuna prihrankov energije ni določen v pravilniku, se na podlagi tretjega odstavka 8. člena uredbe prihranki energije izračunajo na podlagi izvedenega usmerjenega energetskega pregleda.

 

Meta informacije
Datum objave
15.10.2015 13:22
Datum posodobitve
25.02.2022 10:24
Ključne besede
učinkovita raba cilji ure energetska učinkovitost
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Toplota Učinkovita raba