Preverjanje doseženih prihrankov energije

Agencija v skladu s 13. členom ZURE enkrat letno preveri vsaj statistično pomemben delež in reprezentativen vzorec ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti.

 

Ukrepi za preverjanje so vsako leto naključno izbrani. Po izboru ukrepov za preverjanje agencija pozove vse zavezance, ki so izvajali izbran ukrep, da ji posredujejo dokazila, iz katerih je razvidna izvedba ukrepa, izračun prihrankov in prispevek zavezanca za izvedbo ukrepa. Prav tako agencija preverja, ali se vpisan prihranek energije upošteva samo enkrat.

 

V primeru ugotovljenih napak agencija pozove zavezanca k razjasnitvi in nazadnje k ustreznemu popravku poročila. Popravke poročila zavezanci vnesejo v že oddano poročilo v aplikacijo za poročanje ali popravljeno poročilo posredujejo po elektronski pošti.

Meta informacije
Datum objave
28.07.2021 11:40
Datum posodobitve
25.02.2022 10:28
Ključne besede
učinkovita raba cilji ure energetska učinkovitost zavezanec preverjanje
Področja
Električna energija Zemeljski plin Toplota Učinkovita raba