Spodbude zavezancev

S kombinirano shemo obveznega doseganja prihrankov se je strošek spodbud k izvedbi in financiranju ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti prenesel na zavezance.

 

Zavezanci lahko ukrepe spodbudijo na različne načine:

  • investiranje v ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti,

  • dodeljevanje spodbud,

  • kreditiranje,

  • izvajanje energetskih storitev,

  • pogodbeno zagotavljanje prihrankov in

  • drugi načini, ki jih zavezanci opredelijo.

 

Način, ki ga izberejo zavezanci, mora izkazovati prispevek zavezanca k izvedbi ukrepa.

Meta informacije
Datum objave
15.10.2015 13:21
Datum posodobitve
25.02.2022 10:24
Ključne besede
učinkovita raba cilji ure energetska učinkovitost
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Toplota Učinkovita raba