Spodbude zavezancev

Z novo shemo obveznega doseganja prihrankov se je strošek spodbud k izvedbi in financiranju ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti prenesel na zavezance. Zavezanci imajo na voljo različne načine spodbud za izvedbo ukrepov:

  • investiranje v ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti,
  • dodeljevanje spodbud,
  • kreditov,
  • izvajanje energetskih storitev,
  • pogodbeno zagotavljanje prihrankov in
  • drugi načini, ki jih zavezanci opredelijo.
Način, ki ga izberejo zavezanci, mora izkazovati doprinos zavezanca k izvedbi ukrepa, da se lahko upošteva prihranek od izvedenega ukrepa.
Meta informacije
Datum objave
15.10.2015 13:21
Datum posodobitve
07.01.2016 13:53
Ključne besede
učinkovita raba cilji ure energetska učinkovitost
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Toplota Učinkovita raba