Metodologija regulacije cen toplote za daljinsko ogrevanje

Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje, Uradni list RS, 103/23, določa:

  • vrste in merila za določitev upravičenih stroškov,
  • elemente izhodiščne cene, ki vključujejo fiksni in variabilni del,
  • način oblikovanja izhodiščne cene in razloge za njeno spremembo,
  • merila oziroma mehanizem za prilagajanje posameznih elementov izhodiščne cene spremembam upravičenih stroškov,
  • vrste podatkov, obliko in način posredovanja podatkov, potrebnih za določitev upravičenih stroškov in izhodiščne cene,

za distributerja toplote, ki izvaja gospodarsko javno službo dejavnost distribucije toplote in ima na sistem priključenih več kot 500 gospodinjskih odjemalcev, in reguliranega proizvajalca toplote.

 

Upravičeni stroški distributerja toplote oziroma reguliranega proizvajalca toplote so stroški, ki so nujni za opravljanje dejavnosti distribucije toplote.

 

Izhodiščna cena toplote se določi na podlagi upravičenih stroškov in je sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela.

 

Pomembno

Agencija na podlagi 11. in 16. člena Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje, Uradni list RS, 103/23, objavlja obrazce za vložitev zahteve za izdajo soglasja k izhodiščni ceni toplote za daljinsko ogrevanje (v nadaljevanju zahteva).

Priloge modela in podpisano izjavo zahteve vlagatelji posredujejo agenciji po redni pošti.

Pomembno

Agencija je 28. marca 2017 spremenila način poročanja o spremembah fiksnega in variabilnega dela cene toplote. Na podlagi Akta o načinu posredovanja podatkov in dokumentov izvajalcev energetskih dejavnosti, Uradni list RS, 98/14, (v nadaljevanju akt) je uvedla poročanje o spremembah fiksnega in variabilnega dela cene toplote prek spletne agencijske aplikacije za poročanje. Na podlagi prvega in drugega odstavka 12. člena akta morajo zavezanci za poročanje pred začetkom poročanja imenovati odgovorne osebe, ki se morajo registrirati kot uporabniki omenjene aplikacije.


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
06.10.2014 14:13
Datum posodobitve
27.05.2024 07:19
Ključne besede
toplota cena toplote
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Distribucija Maloprodajni trg Osnovni podatki