Naloge dobaviteljev

Dobavitelji zemeljskega plina morajo s svojo dejavnostjo nakupa skrbeti za takšen portfelj svojih dobavnih virov, da lahko dobavljajo plin vsaj zaščitenim odjemalcem (gospodinjstva in osnovne socialne službe) tudi v nekaterih posebnih primerih, ki so opredeljeni v Aktu o načrtu preventivnih ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom. Dobavitelji zemeljskega plina morajo agenciji vsaj enkrat letno poročati o svoji pripravljenosti izpolnjevanja sposobnosti zagotavljanja zanesljive oskrbe z zemeljskim plinom.
Meta informacije
Datum objave
29.07.2022 10:34
Datum posodobitve
29.07.2022 10:36
Ključne besede
zanesljiva oskrba
Področja
Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin