Naloge operaterja prenosnega sistema

Operater prenosnega sistema mora vseskozi skrbeti za zanesljivo in varno delovanje prenosnega sistema. V sodelovanju z dobavitelji mora v okvirih svojih tehničnih možnosti in zakonskih zahtev poskrbeti za izvedbo vseh ukrepov dobaviteljev, ki jih le-ti predvidevajo za uspešno obvladovanje zanesljive oskrbe odjemalcev z zemeljskim plinom.
Meta informacije
Datum objave
29.07.2022 10:32
Datum posodobitve
29.07.2022 10:34
Ključne besede
operater prenosnega sistema
Področja
Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin