Pravila za zagotavljanje zanesljive oskrbe

Agencija za energijo kot pristojni organ za zagotavljanje zanesljive oskrbe redno najpozneje vsaka štiri leta izvaja oceno tveganj. S pomočjo te ocene prouči tehnične, ekonomske, okoljske in sociopolitične vplive na zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom. Na ta način torej preveri vpliv dogodkov na posameznih področjih na delovanje prenosnega omrežja, ki ga upravlja operater prenosnega sistema, in na delovanje dobaviteljev, ki z nakupi zemeljskega plina v tujini zagotavljajo oskrbo odjemalcev.


Na podlagi izvedene ocene tveganj je agencija izdala dva akta. Z Aktom o načrtu preventivnih ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom skuša preventivno zagotoviti pripravljenost operaterjev prenosnega sistema in predvsem dobaviteljev na možna posebna stanja, v katerih bo oskrba z zemeljskim plinom otežena. Z Aktom o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom pa agencija ureja organizacijske vidike delovanja posameznih ključnih organizacij za oskrbo z zemeljskim plinom v času razglašenega kriznega stanja.

Meta informacije
Datum objave
29.07.2022 10:26
Datum posodobitve
29.07.2022 10:30
Ključne besede
zanesljiva oskrba pravila
Področja
Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin