Spor z dobaviteljem

Dobavitelj električne energije gospodinjskim odjemalcem mora zagotoviti pregleden, enostaven in brezplačen notranji postopek obravnave pritožb končnih odjemalcev.
 
V ta namen dobavitelj električne energije sam ali skupaj z drugimi dobavitelji v okviru združenja zagotovi postopek izvensodnega reševanja sporov z gospodinjskimi odjemalci v zvezi z dobavo električne energije pred neodvisnim izvajalcem izvensodnega reševanja sporov, ki izpolnjuje pogoje in zagotavlja postopek v skladu z določbami zakona, ki ureja izvensodno reševanje potrošniških sporov. Gospodinjski odjemalec lahko vloži pobudo za začetek postopka v zvezi z domnevnimi kršitvami dobavitelja električne energije pri izvajanju pogodbe o dobavi pri neodvisnem izvajalcu izvensodnega reševanja sporov, če dobavitelj njegovi pritožbi ne ugodi najkasneje v roku enega meseca ali zahtevku gospodinjskega odjemalca ne ugodi v celoti,
 
Izvajalca izvensodnega reševanja sporov, pri katerem gospodinjski odjemalec vloži pobudo za začetek postopka, dobavitelj električne energije določi za dobo štirih let.
 
Sodelovanje dobavitelja v postopku, ki ga sproži gospodinjski odjemalec pred neodvisnim izvajalcem izvensodnega reševanja sporov, je obvezno.
 
Stroške postopka neodvisnega izvajalca izvensodnega reševanja sporov plača dobavitelj oziroma združenje dobaviteljev električne energije.
 
Dobavitelj ali združenje dobaviteljev električne energije lahko določi sistem povračil in odškodnin, ki jih zagotavlja gospodinjskim odjemalcem za posamezne kršitve svojih obveznosti v zvezi z dobavo, če je to upravičeno glede na višino škode, težo kršitve in stopnjo odgovornosti.

 

Reševanje pritožb pri dobavitelju

Več informacij o reševanju pritožb pri posameznem dobavitelju električne energije in o izbranem neodvisnem izvajalcu izvensodnega reševanja potrošniških sporov najdete na spletnih straneh posameznega dobavitelja električne energije.

Meta informacije
Datum objave
26.09.2014 12:11
Datum posodobitve
29.03.2022 13:39
Ključne besede
spor z dobaviteljem reševanje sporov pritožba
Področja
Gospodinjski odjemalci Električna energija Skupna kontaktna točka