Naložbeni načrti operaterjev distribucijskih sistemov

V skladu z 252. členom Energetskega zakona operater distribucijskega sistema v okviru določitve regulativnega okvira pripravi naložbeni načrt, v katerem finančno ovrednoti naložbe iz desetletnega razvojnega načrta, ki jih bo izvedel v naslednjem regulativnem obdobju.

 

Agencija v postopku določitve regulativnega okvira preveri in oceni naložbeni načrt. Navedena ocena je podlaga za določitev načrtovanih upravičenih stroškov operaterja distribucijskega sistema v naslednjem regulativnem obdobju.

 

Če agencija pri oceni naložbenih načrtov ugotovi, da ima upoštevanje vseh naložb iz naložbenega načrta v upravičenih stroških operaterja distribucijskega sistema prevelik vpliv na omrežnino, lahko  operaterju distribucijskega sistema naloži, naj pri določitvi predloga regulativnega okvira upošteva le določene naložbe po prioritetnem vrstnem redu, kot so opredeljene v naložbenem načrtu.

Meta informacije
Datum objave
06.10.2014 10:51
Datum posodobitve
25.02.2022 09:59
Ključne besede
naložbeni načrti distribucijsko omrežje
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin