Vloga operaterja prenosnega sistema

Naloge operaterja prenosnega sistema v skladu z Energetskim zakonom opravlja družba Plinovodi, d.o.o. To podjetje je v stoodstotni lasti matičnega podjetja Geoplin, d.o.o., in se je do leta 2011 imenovalo Geoplin plinovodi.

 

Družba Plinovodi, d.o.o., ki je edini lastnik in upravljavec prenosnega omrežja ter izvajalec prenosa, širi in vzdržuje prenosno omrežje in priključuje nove odjemalce. Najpomembnejše dejavnosti družbe so:

  • prenos zemeljskega plina
  • vodenje in obratovanje prenosnega omrežja
  • omogočanje priključitve zemeljskega plina in dostopa do prenosnega omrežja
  • zagotavljanje vzdrževanja in razvoja prenosnega omrežja
  • zagotavljanje sistemskih storitev in prenos merjenih podatkov, razen izvajanja meritev
  • ugotavljanje in obračunavanje izravnave odstopanj prevzema in predaje zemeljskega plina
  • vzpostavljanje in nadzor mehanizmov za upravljanje pretokov in izravnave odstopanj v prenosnem omrežju
Meta informacije
Datum objave
02.10.2014 10:15
Datum posodobitve
25.02.2022 09:53
Ključne besede
operater prenosnega sistema
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin