Certificiranje operaterja prenosnega sistema

Agencija za energijo na podlagi določb Energetskega zakona z odločbo certificira operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina, če ta izpolnjuje zakonske zahteve lastniškega ločevanja operaterja prenosnega sistema ali zakonske zahteve neodvisnega operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina.

 

Agencija je 11. julija 2012 izdala odločbo o certificiranju, s katero je bilo ugotovljeno, da družba Plinovodi, d.o.o., izpolnjuje vse zahteve za izvajanje nalog neodvisnega operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina (ITO) in se jo certificira. Odločba je postala pravnomočna in dokončna 16. julija 2012.

Meta informacije
Datum objave
02.10.2014 10:03
Datum posodobitve
25.02.2022 09:54
Ključne besede
certificiranje
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin