Slovensko prenosno omrežje

Slovensko prenosno plinovodno omrežje obsega 1.200 kilometrov plinovodov, kompresorski postaji v Kidričevem in Ajdovščini, 265 merilno-regulacijskih oziroma drugih postaj ter okoli 300 merilnih mest.

 

V osrednji del slovenskega omrežja zemeljskega plina spadajo magistralni plinovod (M1) od Ceršaka do Rogatca, (M2) od Rogatca prek Podloga do Vodic in (M4) od Roden do Novega mesta z nazivnim tlakom 50 barov ter magistralni plinovod (M3) od Šempetra pri Novi Gorici do Vodic z nazivnim tlakom 67 barov. Navedene povezave prenosnega omrežja zagotavljajo Sloveniji zanesljivo oskrbo z zemeljskim plinom.

Topološki prikaz slovenskega prenosneg omrežja

Slovenski prenosni plinovodni sistem je povezan s prenosnimi sistemi Italije, Avstrije in Hrvaške in je tako sestavni del evropskega prenosnega plinovodnega sistema.

 

Meta informacije
Datum objave
02.10.2014 09:35
Datum posodobitve
12.10.2023 12:38
Ključne besede
prenosno omrežje omrežje
Področja
Poslovni odjemalci Zemeljski plin