Zasilna oskrba

Operater sistema mora samodejno in brez prestopnih rokov zagotoviti dobavo končnim odjemalcem, ki so priključeni na njegov sistem, če jim preneha veljavnost pogodbe o dobavi zaradi ukrepov, ki so posledica insolventnosti ali nelikvidnosti dobavitelja, v skladu s predpisom, ki ureja delovanje trga z električno energijo. O prenehanju veljavnosti pogodbe o dobavi in začetku izvajanja zasilne oskrbe mora operater sistema takoj obvestiti odjemalca.

 

Operater sistema mora na zahtevo odjemalca zagotoviti dobavo tudi vsakemu:

  • odjemalcu gospodinjskega odjema in
  • malemu poslovnemu odjemalcu.

 

Cena dobave mora biti javno objavljena in višja od tržne cene za dobavo primerljivemu odjemalcu, ne sme pa je presegati več kot 25 %. Ceno elektrike za zasilno oskrbo določi operater sistema v višini, ki pokriva dolgoročno ceno nabave elektrike ter dodatne stroške zagotavljanja in izvajanja zasilne oskrbe. Pogoji zasilne oskrbe se natančneje določijo v sistemskih obratovalnih navodilih.

 

Če operater sistema ne določi cene elektrike za zasilno oskrbo ali jo določi v nasprotju s prejšnjim odstavkom, jo določi agencija.

Več o pravicah do zasilne oskrbe.

Meta informacije
Datum objave
11.09.2014 15:00
Datum posodobitve
29.10.2021 13:39
Področja
Gospodinjski odjemalci Električna energija Skupna kontaktna točka