Nujna oskrba

Ranljivi odjemalec je gospodinjski odjemalec, ki si zaradi svojih premoženjskih razmer, dohodkov in drugih socialnih okoliščin ter bivalnih razmer ne more zagotoviti drugega vira energije, ki bi mu povzročil enake ali manjše stroške za ogrevanje stanovanjskih prostorov oziroma za najnujnejšo gospodinjsko rabo.

 

Operater sistema ne sme ranljivega odjemalca odklopiti oziroma mu omejiti odjema pod količino oziroma moč, ki je glede na okoliščine (letni čas, temperaturne razmere, kraj prebivanja, zdravstveno stanje in druge podobne okoliščine) nujno potrebna, da ne pride do ogrožanja življenja in zdravja odjemalca in oseb, ki z njim prebivajo.

 

Stroški nujne oskrbe so upravičeni stroški tega operaterja.

 

Operater sistema mora odjemalca pred odklopom obvestiti o možnosti nujne oskrbe, o dokazilih, ki jih mora odjemalec predložiti operaterju sistema, da mu operater sistema odobri nujno oskrbo, in o rokih, v katerih je treba ta dokazila predložiti. Podrobnejšo ureditev varstva ranljivih odjemalcev določi operater sistema v sistemskih obratovalnih navodilih.

Več o pravicah do nujne oskrbe.

Meta informacije
Datum objave
11.09.2014 14:59
Datum posodobitve
29.10.2021 13:38
Področja
Gospodinjski odjemalci Električna energija Skupna kontaktna točka