Poročanje o kakovosti oskrbe

Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije in gospodarske javne službe dobava električne energije tarifnim odjemalcem zahteva, da operater distribucijskega sistema vsako leto do konca aprila objavi poročilo o neprekinjenosti napajanja, komercialni kakovosti in kakovosti napetosti za prejšnje koledarsko leto.

 

Agencija skladno z določili Energetskega zakona določa upravičene stroške in druge elemente omrežnine za elektroenergetska omrežja, v sklopu komercialne kakovosti pa med drugim nadzira tudi čas, potreben za popravila prenosnega in distribucijskih omrežij, ter čas, potreben za priključitev na omrežje. Regulacijo s kakovostjo oskrbe izvaja na podlagi analiz podatkov o kakovosti oskrbe v prenosnem in distribucijskih omrežjih, ki jih posredujejo tako imenovani izvajalci za poročanje. Javna objava podatkov o kakovosti oskrbe je eden izmed osnovnih načinov reguliranja s kakovostjo oskrbe.

 

Nadzor kakovosti oskrbe v reguliranih podjetjih se izvaja skladno z Energetskim zakonom in splošnimi akti agencije.

 

Mednarodna primerjalna analiza o kakovosti oskrbe z električno energijo (CEER 6th Benchmarking Report on the Quality of Electricity and Gas Supply), ki jo izvaja Združenje evropskih energetskih regulatorjev, je na voljo na tej povezavi.

 

Letna agencijska poročila o kakovosti oskrbe so na voljo na tej povezavi.

 

Meta informacije
Datum objave
22.09.2014 09:57
Datum posodobitve
07.10.2022 13:29
Ključne besede
kakovost oskrbe poročanje o kakovosti oskrbe
Področja
Gospodinjski odjemalci Električna energija Kakovost oskrbe