Komercialna kakovost

Komercialna kakovost obravnava kakovost ne-tehničnih storitev, ki jih sistemski operaterji (tudi dobavitelji električne energije) nudijo uporabnikom omrežja.

 

Komercialna kakovost se meri z odzivnimi časi za izvršitev posamezne storitve. Določene storitve so regulirane tako, da uporabniku jamčijo določen odzivni čas ponudnika storitve - v tem primeru govorimo o zajamčenih standardih komercialne kakovosti. Kakovost nekaterih storitev pa se regulira s povprečnimi vrednostmi, ki veljajo za neko področje - v tem primeru govorimo o sistemskih standardih komercialne kakovosti.

 

Uporabniki omrežja lahko na podlagi sistemskega standarda dobijo predstavo, v kolikem času lahko pričakujejo izvršitev storitve, nimajo pa zagotovil, da bo kakovost storitve v njihovem primeru zares skladna s sistemsko ravnijo – lahko bo boljša ali pa tudi slabša.

 

Sistemski standardi komercialne kakovosti

 • povprečni čas, potreben za izdajo soglasja za priključitev [dni],
 • povprečni čas, potreben za izdajo pogodbe o priključitvi na NN-omrežje [dni],
 • povprečni čas, potreben za odgovor na pritožbo v zvezi s kakovostjo napetosti [dni], in
 • povprečni čas, potreben za rešitev odstopanj kakovosti napetosti [mesecev].

 

Zajamčeni standardi komercialne kakovosti

 • povprečni čas, potreben za izdajo ocene stroškov (predračuna) za enostavna dela [dni],
 • povprečni čas, potreben za aktiviranje priključka na električno omrežje [dni],
 • povprečni čas, potreben za odgovore na pisna vprašanja, pritožbe ali zahteve uporabnikov [dni],
 • povprečni čas do ponovne vzpostavitve napajanja v primeru napake na napravi za omejevanje toka (06:00 - 22:00) in (22:00 – 06:00) [h],
 • povprečni čas, potreben za odpravo okvare števca [dni], in
 • povprečni čas do vzpostavitve ponovnega napajanja po izklopu zaradi neplačila [h].

 

Pritožbe s področja komercialne kakovosti

 • izdaja ocene stroškov (predračuna) za enostavna dela,
 • izdaja soglasja za priključitev,
 • izdaja pogodbe o priključitvi na NN-omrežje,
 • redno odčitavanje števcev v enem letu s strani pooblaščenega podjetja,
 • odprava okvare števca,
 • odgovor na pritožbo v zvezi s kakovostjo napetosti,
 • odprava neskladja odklonov napajalne napetosti,
 • maksimalno dovoljeno trajanje in število nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev (velja za končne odjemalce na SN),
 • maksimalno dovoljeno trajanje posamezne nenačrtovane dolgotrajne prekinitve,
 • aktiviranje priključka na električno omrežje,
 • ponovna vzpostavitev napajanja v primeru napake na napravi za omejevanje toka,
 • napačni odklopi zaradi napake vzdrževalnega osebja,
 • vzpostavitev ponovnega napajanja po izklopu zaradi neplačila,
 • odgovori na pisna vprašanja, pritožbe ali zahteve uporabnikov,
 • neizvedeni ali zamujeni vnaprej dogovorjeni obiski in
 • pravočasna obveščenost uporabnikov o načrtovani prekinitvi.
Meta informacije
Datum objave
06.10.2014 10:45
Datum posodobitve
29.10.2021 13:27
Ključne besede
komercialna kakovost pritožba kazalniki komercialne kakovosti
Področja
Gospodinjski odjemalci Električna energija Kakovost oskrbe Skupna kontaktna točka