Različne možnosti plačila

Dobavitelj mora gospodinjskemu odjemalcu ponuditi možnost široke izbire načinov plačevanja. Plačilni sistem ne sme povzročiti neupravičenega diskriminiranja odjemalcev, morebitne razlike v ceni in drugih pogojih plačila pa morajo odražati stroške dobavitelja zaradi različnih plačilnih sistemov.


Dobavitelj lahko gospodinjskim odjemalcem zaračuna fiksne stroške poslovanja v zvezi z izvajanjem pogodbe o dobavi električne energije skladno z veljavnim cenikom. Morebitne razlike v ceni in drugi pogoji plačila morajo odražati stroške dobavitelja zaradi različnih plačilnih sistemov.

 

Meta informacije
Datum objave
29.09.2014 10:47
Datum posodobitve
29.03.2022 13:10
Ključne besede
možnost plačila plačilo
Področja
Gospodinjski odjemalci Električna energija Skupna kontaktna točka