Pravice, povezane z odklopom

Distribucijski operater mora o predvidenem začasnem odklopu pravočasno obvestiti uporabnika sistema v pisni obliki ali na drug oseben način, v primeru večjega števila odjemalcev in če osebno obveščanje ni stroškovno učinkovito, pa v sredstvih javnega obveščanja in na spletu vsaj 48 ur pred odklopom.


Distribucijski operater ne sme odklopiti ranljivega odjemalca iz razloga iz d) in f) točke prvega odstavka 143. člena ZOEE, če so izpolnjeni pogoji za nujno oskrbo.


Distribucijski operater mora gospodinjskega odjemalca o nameravanem odklopu po predhodnem obvestilu obvestiti vsaj deset dni vnaprej.


Uporabnik sistema ima pravico do povračila škode, ki mu je bila povzročena zaradi neutemeljenega odklopa.

 

Več o odklopu in začasnem odklopu odjemalca.

Meta informacije
Datum objave
29.09.2014 12:23
Datum posodobitve
29.03.2022 13:20
Ključne besede
odklop pravočasna obveščenost
Področja
Gospodinjski odjemalci Električna energija Skupna kontaktna točka