Pravice, povezane z odklopom

Distribucijski operater mora o predvidenem odklopu pravočasno obvestiti uporabnika sistema v pisni obliki ali na drug oseben način, v primeru večjega števila odjemalcev in če osebno obveščanje ni stroškovno učinkovito, pa v sredstvih javnega obveščanja in na spletu vsaj 48 ur pred odklopom.

 

Distribucijski operater mora gospodinjskega odjemalca o odklopu obvestiti vsaj 15 dni vnaprej.

 

Uporabnik sistema ima pravico do povračila škode, ki mu je bila povzročena zaradi neutemeljenega odklopa.

Več o odklopu in začasnem odklopu odjemalca.

Meta informacije
Datum objave
29.09.2014 12:23
Datum posodobitve
29.10.2021 13:37
Ključne besede
odklop pravočasna obveščenost
Področja
Gospodinjski odjemalci Električna energija Skupna kontaktna točka