Pravica do pravnega varstva

Spor z operaterjem

Agencija odloča na prvi stopnji v sporih in na drugi stopnji o pritožbi v zvezi s soglasjem za priključitev na sistem. Spore, ki izvirajo iz razmerij med uporabniki sistema električne energije in operaterji oziroma operaterjem trga z električno energijo, rešuje agencija v upravnem postopku. Zoper odločitev agencije ni pritožbe, je pa mogoče vložiti tožbo na upravnem sodišču.

Spor z dobaviteljem

Spori, ki izvirajo iz razmerja med dobaviteljem in gospodinjskimi odjemalci, se rešujejo neposredno pri dobavitelju prek imenovane osebe oziroma pri pristojnem sodišču.

Meta informacije
Datum objave
29.09.2014 11:32
Datum posodobitve
02.03.2017 09:54
Ključne besede
spor z operaterjem spor z dobaviteljem reševanje sporov
Področja
Gospodinjski odjemalci Električna energija Skupna kontaktna točka