Pravica do pravnega varstva

Spor z operaterjem

Agencija odloča na prvi stopnji v sporih in na drugi stopnji o pritožbi v zvezi s soglasjem za priključitev na sistem. Spore, ki izvirajo iz razmerij med uporabniki sistema električne energije in dobavitelji električne energije na eni strani ter operaterji oziroma operaterjem trga z električno energijo na drugi strani, rešuje agencija v upravnem postopku. Zoper odločitev agencije ni pritožbe, je pa mogoče vložiti tožbo na upravnem sodišču.

 

Spor z dobaviteljem

Spori, ki izvirajo iz razmerja med dobaviteljem in gospodinjskimi odjemalci, se rešujejo neposredno pri dobavitelju, ki mora zagotoviti pregleden, enostaven in brezplačen notranji postopek obravnave pritožb končnih odjemalcev. Dobavitelj mora zagotoviti tudi postopek izvensodnega reševanja sporov z gospodinjskimi odjemalci pred neodvisnim izvajalcem izvensodnega reševanja sporov. Spori med odjemalci in dobavitelji pa se lahko rešujejo tudi pri pristojnem sodišču.

Meta informacije
Datum objave
29.09.2014 11:32
Datum posodobitve
29.03.2022 13:18
Ključne besede
spor z operaterjem spor z dobaviteljem reševanje sporov
Področja
Gospodinjski odjemalci Električna energija Skupna kontaktna točka