Kakovost oskrbe

Če operater sistema  posameznemu uporabniku sistema krši zajamčeni standard kakovosti in je kršitev nastala zaradi operaterja, je dolžan uporabniku sistema na njegovo pisno zahtevo plačati nadomestilo.


Če uporabniku sistema operater ne plača nadomestila v predpisanem roku po vložitvi pisne zahteve, odloči o pravici do nadomestila na zahtevo uporabnika sistema agencija.


Ne glede na plačilo nadomestila lahko uporabnik sistema od operaterja sistema po splošnih predpisih o odškodninski odgovornosti zahteva povrnitev škode zaradi kršitve zajamčenega standarda kakovosti, če škoda presega plačano nadomestilo.

 

Več o kakovosti oskrbe.

Meta informacije
Datum objave
30.09.2014 12:47
Datum posodobitve
11.05.2022 11:23
Ključne besede
kakovost oskrbe kršitve zajamčenih standardov kompenzacija
Področja
Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin Skupna kontaktna točka