Napredni merilni sistemi

Operater distribucijskega sistema mora, če agencija v postopku ocene stroškovne učinkovitosti uvajanje naprednih merilnih sistemov oceni pozitivno, končnim odjemalcem zagotoviti uvajanje naprednih merilnih sistemov, ki spodbujajo končne odjemalce k aktivni udeležbi na trgu dobave zemeljskega plina in so v skladu z zahtevami, kot jih določa ZURE.
Meta informacije
Datum objave
30.09.2014 14:47
Datum posodobitve
11.05.2022 11:15
Ključne besede
napredni merilni sistemi
Področja
Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin Skupna kontaktna točka