Pravica do pravnega varstva

Spor z operaterjem

Agencija odloča na prvi stopnji v sporih in na drugi stopnji o pritožbi v zvezi s soglasjem za priključitev na sistem. Spore, ki izvirajo iz razmerij med uporabniki sistema zemeljskega plina in operaterji, rešuje agencija v upravnem postopku. Zoper odločitev agencije ni pritožbe, je pa mogoče vložiti tožbo na upravnem sodišču.

Spor z dobaviteljem

Spori, ki izvirajo iz razmerja med dobaviteljem in gospodinjskimi odjemalci, se rešujejo neposredno pri dobavitelju, pred neodvisnim izvajalcem izvensodnega reševanja sporov oziroma pri pristojnem sodišču.

Meta informacije
Datum objave
30.09.2014 12:42
Datum posodobitve
15.05.2019 08:41
Ključne besede
spor z operaterjem spor z dobaviteljem reševanje sporov
Področja
Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin Skupna kontaktna točka