Pravica do pravnega varstva

Spor z operaterjem

Agencija odloča na prvi stopnji v sporih in na drugi stopnji o pritožbi v zvezi s soglasjem za priključitev na sistem. Spore, ki izvirajo iz razmerij med uporabniki sistema zemeljskega plina in operaterji, rešuje agencija v upravnem postopku. Zoper odločitev agencije ni pritožbe, je pa mogoče vložiti tožbo na upravnem sodišču.

Spor z dobaviteljem

Spori, ki izvirajo iz razmerja med dobaviteljem in gospodinjskimi odjemalci, se rešujejo neposredno pri dobavitelju, prek imenovane osebe oziroma pri pristojnem sodišču.

Meta informacije
Datum objave
30.09.2014 12:42
Datum posodobitve
03.03.2017 11:49
Ključne besede
spor z operaterjem spor z dobaviteljem reševanje sporov
Področja
Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin Skupna kontaktna točka