Pravica do pravnega varstva

Spor z operaterjem

Agencija odloča na prvi stopnji v sporih in na drugi stopnji o pritožbi v zvezi s soglasjem za priključitev na sistem. Spore, ki izvirajo iz razmerij med uporabniki sistema  plina in dobavitelji zemeljskega plina na eni strani ter operaterji na drugi strani, rešuje agencija v upravnem postopku. Zoper odločitev agencije ni pritožbe, je pa mogoče vložiti tožbo na upravnem sodišču.

 

Spor z dobaviteljem

Spori, ki izvirajo iz razmerja med dobaviteljem in gospodinjskimi odjemalci, se rešujejo neposredno pri dobavitelju, ki mora zagotoviti pregleden, preprost in brezplačen notranji postopek obravnave pritožb gospodinjskih odjemalcev. Dobavitelj mora zagotoviti tudi postopek izvensodnega reševanja sporov s potrošniki pred neodvisnim izvajalcem izvensodnega reševanja sporov. Spori med odjemalci in dobavitelji pa se lahko rešujejo tudi pri pristojnem sodišču.

Meta informacije
Datum objave
30.09.2014 12:42
Datum posodobitve
11.05.2022 11:21
Ključne besede
spor z operaterjem spor z dobaviteljem reševanje sporov
Področja
Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin Skupna kontaktna točka