Pravice, povezane z odklopom

Operater sistema mora o predvidenem začasnem odklopu pravočasno obvestiti uporabnika sistema v pisni obliki ali na drug oseben način; v primeru večjega števila odjemalcev in če osebno obveščanje ni stroškovno učinkovito, pa v sredstvih javnega obveščanja in na spletu vsaj 48 ur pred odklopom.


Operater sistema ne sme odklopiti ranljivega odjemalca iz razloga iz 8. in 9. točke prvega odstavka 96. člena ZOP, če so izpolnjeni pogoji za nujno oskrbo.


Uporabnik sistema ima pravico do povračila škode, ki mu je bila povzročena zaradi neutemeljenega odklopa operaterja sistema.


Operater sistema mora gospodinjskega odjemalca o odklopu obvestiti vsaj deset dni vnaprej.

 

Več o odklopu in začasnem odklopu odjemalca.

Meta informacije
Datum objave
30.09.2014 12:49
Datum posodobitve
11.05.2022 11:30
Ključne besede
odklop pravočasna obveščenost
Področja
Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin Skupna kontaktna točka