Različne možnosti plačila

Dobavitelj mora gospodinjskemu odjemalcu ponuditi možnost široke izbire načinov plačevanja. Plačilni sistem ne sme povzročiti neupravičenega diskriminiranja odjemalcev, morebitne razlike v ceni in drugih pogojih plačila pa morajo odražati stroške dobavitelja zaradi različnih plačilnih sistemov. Če gospodinjski odjemalec ne plačuje po dejanski porabi, mora dobavitelj dati na voljo kot obliko plačila sistem akontacij, ki mora odražati verjetno porabo.


Dobavitelj lahko gospodinjskim odjemalcem zaračuna pavšalne stroške poslovanja ne glede na njihovo poimenovanje, ti pa morajo odražati dejanske stroške, ki jih način obračunavanja povzroča dobaviteljem. Stroški opomina v primeru zamude plačila se ne štejejo med pavšalne stroške poslovanja.

 

 

Meta informacije
Datum objave
30.09.2014 14:39
Datum posodobitve
11.05.2022 11:12
Ključne besede
možnost plačila plačilo
Področja
Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin Skupna kontaktna točka