Različne možnosti plačila

Dobavitelj mora gospodinjskemu odjemalcu ponuditi možnost široke izbire načinov plačevanja, vključno s sistemom akontacij, ki morajo biti pravični in odražati verjetno porabo. Plačilni sistem ne sme povzročiti neupravičenega diskriminiranja odjemalcev, morebitne razlike v ceni in drugih pogojih plačila pa morajo odražati stroške dobavitelja zaradi različnih plačilnih sistemov.

Dobavitelj lahko gospodinjskim odjemalcem zaračuna pavšalne stroške poslovanja, ne glede na njihovo poimenovanje, le-ti pa morajo odražati dejanske stroške, ki jih način obračunavanja povzroča dobaviteljem. Stroški opomina v primeru zamude plačila se ne štejejo med pavšalne stroške poslovanja.

Meta informacije
Datum objave
30.09.2014 14:39
Datum posodobitve
19.10.2020 11:42
Ključne besede
možnost plačila plačilo
Področja
Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin Skupna kontaktna točka