Zaščiten odjem

Gospodinjski odjemalci so zaščiteni odjemalci. Za zaščitene odjemalce agencija, ki je pristojna za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe  s plinom, še posebej poskrbi. Z letnimi pregledi pripravljenosti dobaviteljev na posebne primere (nizke temperature, povečano povpraševanje) agencija preventivno zagotavlja varnost zaščitenih odjemalcev. Za izredne primere, ko lahko pride do resnejših razmer in pomanjkanja plina, se agencija skupaj z uvozniki zemeljskega plina, operaterjem prenosnega sistema in Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo pripravlja in usposablja. Za takšne primere je pripravljen načrt za izredne razmere, s pomočjo katerega agencija zaščitenim odjemalcem kar najdlje zagotavlja potrebne količine zemeljskega plina.

Meta informacije
Datum objave
30.09.2014 12:39
Datum posodobitve
04.07.2023 10:52
Ključne besede
zanesljiva oskrba zaščiteni odjemalec
Področja
Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin Skupna kontaktna točka