Pravica do nujne oskrbe

Ranljivi odjemalec je gospodinjski odjemalec, ki si zaradi  premoženjskih razmer, dohodkov in drugih socialnih okoliščin ter bivalnih razmer ne more zagotoviti drugega vira energije za ogrevanje, ki bi mu povzročil enake ali manjše stroške za ogrevanje stanovanjskih prostorov.


Operater distribucijskega sistema ne sme ranljivega odjemalca odklopiti ali mu omejiti odjema  plina pod količino, ki je glede na okoliščine (letni čas, temperaturne razmere, kraj prebivanja, zdravstveno stanje in druge podobne okoliščine) nujno potrebna, da ne pride do ogrožanja življenja in zdravja odjemalca in oseb, ki z njim prebivajo.


Stroške odjema  plina ranljivih odjemalcev nosi operater  distribucijskega sistema do takrat, ko jih plača ranljivi odjemalec.


Operater distribucijskega sistema mora odjemalca pred odklopom obvestiti o možnosti nujne oskrbe, o dokazilih, ki jih mora odjemalec predložiti operaterju, da mu operater odobri nujno oskrbo, in o rokih, v katerih je treba ta dokazila predložiti. Podrobnejšo ureditev varstva ranljivih odjemalcev v zvezi z zagotavljanjem nadaljnje dobave  plina določi operater distribucijskega sistema v sistemskih obratovalnih navodilih.

 

 

Meta informacije
Datum objave
30.09.2014 12:35
Datum posodobitve
11.05.2022 11:18
Ključne besede
nujna oskrba pravica do nujne oskrbe
Področja
Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin Skupna kontaktna točka